Mededeling Coronavirus

Mededeling Coronavirus

Vanwege het Coronavirus en de maatregelen die per direct genomen zijn, nemen wij, gesteund door de tandartsenverenigingen in Nederland en het ministerie van VWS ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: tot 6 april worden niet spoedeisende behandelingen bij Van Vliet Tandartsen opgeschort.

De invulling van spoedbehandelingen wordt per geval bepaald. U wordt gevraagd naar uw huidige gezondheid. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hopen dat u zich daar bij aansluit.

Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website.